info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.06, godz. 18:01
kontakt
PEKAO

Komunikaty

06/06/23 11:17  brak uprawnień Bank Pekao wypłaci 5,42 zł dywidendy na akcję z zysku za '22
11:15 BANK PEKAO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2022 rok
02/06/23 22:53  brak uprawnień PFR chce, by Bank Pekao wypłacił za 2022 rok 5,42 zł dywidendy na akcję
20:38 BANK PEKAO S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 6 czerwca 2023 r.
23/05/23 15:03 BANK PEKAO S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 6 czerwca 2023 r.
16/05/23 20:30 BANK PEKAO S.A.: Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
10/05/23 21:05 BANK PEKAO S.A.: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022
27/04/23 13:20  brak uprawnień Koszty osobowe Pekao wzrosną w tempie inflacji, rezerwa na CHF wystarczająca
10:39  brak uprawnień Koszty ryzyka Pekao w '23 wzrosną, ale nie przekroczą 50-60 pb. - prezes
10:21  brak uprawnień Pekao planuje w '23 jeszcze jedną emisję w PLN pod MREL, nie wyklucza emisji w euro
09:00  brak uprawnień Wyniki Pekao w I kw. '23 pozytywne, wsparte niższymi kosztami ryzyka (opinia)
07:18  brak uprawnień Pekao spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka i pogorszenia marży odsetkowej
07:08  brak uprawnień Zysk netto grupy Pekao w I kw. '23 wyniósł 1.446,4 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
06:41  brak uprawnień Zysk netto grupy Pekao w I kw. '23 wyniósł 1.446,4 mln zł, powyżej oczekiwań
06:24  brak uprawnień Wyniki Pekao w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)