info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 20:36
kontakt
PEKABEX

Komunikaty

07/12/21 16:27 PEKABEX: Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobą zarządczą
06/12/21 16:14 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w listopadzie 2021 r.
29/11/21 18:52 PEKABEX: PEKABEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/21 16:18 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
15:55 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej
10/11/21 19:16 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
15:02 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
09/11/21 19:23 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
12:02 PEKABEX: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
04/11/21 19:23 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
18:53 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
12:46 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w październiku 2021 r.
03/11/21 18:01 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
20/10/21 20:30 PEKABEX: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
18/10/21 16:02 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.