info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.17, godz. 21:55
kontakt
PCCROKIT

Komunikaty

25/03/24 19:30  brak uprawnień GPW: Komunikat - PCC ROKITA
19:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii HC spółki PCC ROKITA S.A.
18:35 PCC ROKITA S.A.: Wprowadzenie do obrotu obligacji serii HC
20/03/24 21:48  brak uprawnień PCC Rokita chce wypłacić 6,70 zł dywidendy na akcję
21:33 PCC ROKITA S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku
21:21 PCC ROKITA S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
20:57  brak uprawnień PCC ROKITA SA (1/2024) PCC Rokita Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20:33 PCC ROKITA S.A.: PCC ROKITA S.A.
20:32 PCC ROKITA S.A.: PCC ROKITA S.A.
18/03/24 15:35 PCC ROKITA S.A.: Rejestracja obligacji serii HC w KDPW
14/03/24 18:31  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii HC spółki PCC ROKITA S.A.
18:02 PCC ROKITA S.A.: Dopuszczenie do obrotu obligacji serii HC
06/03/24 18:22 PCC ROKITA S.A.: Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii HC
 brak uprawnień GPW: komunikat - PCC ROKITA
15:15  brak uprawnień PCC Rokita przydzielił obligacje serii HC o łącznej wartości 25 mln zł