info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 00:58
kontakt
PBKM

Komunikaty

17/11/21 17:47  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - PBKM
14:50 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
15/11/21 16:31 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
13/11/21 10:00 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienia przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
09/11/21 13:18  brak uprawnień Vita 34 ma akcje PBKM stanowiące 97,98 proc. ogólnej liczby głosów w spółce
12:41 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. spełnienia się wszystkich warunków zamknięcia w ramach oferty zamiany na akcje PBKM przeprowadzanej przez Vita 34 oraz dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Vita 34
08/11/21 18:56 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR
18:40 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 MAR
17:40 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/21 17:35 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 roku
02/11/21 12:58 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej
28/10/21 14:03 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. przekroczenia minimalnego poziomu odpowiedzi na ofertę zamiany akcji
13:54  brak uprawnień W ofercie zamiany akcji PBKM na akcje Vita 34 spełniony warunek min. poziomu przyjęcia oferty
26/10/21 18:54 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej
21/10/21 07:22  brak uprawnień PBKM przechowywał na koniec III kw. 429,2 tys. próbek, więcej rdr o 12 proc.