info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 18:04
kontakt
PBKM

Komunikaty

10/09/19 15:15  brak uprawnień Fundusze Rockbridge TFI mają poniżej 5 proc. akcji PBKM
15:07 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
06/09/19 17:33 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
02/09/19 17:34  brak uprawnień Decyzja PBKM ws. ewentualnej emisji w ciągu kilku tygodni; pozyskanie inwestora mniej prawdopodobne
26/08/19 19:52 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/08/19 18:19 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja na temat spodziewanych wyników za I półrocze 2019 roku
25/07/19 14:32 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Przeniesienie własności akcji na spółkę zależną Emitenta portugalskich podmiotów prowadzących działalność bankowania komórek macierzystych
24/07/19 20:13 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Spełnienie się warunków zawieszających związanych z zamknięciem transakcji nabycia przez spółkę zależną podmiotów prowadzących działalność bankowania komórek macierzystych
19/07/19 13:29  brak uprawnień PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec II kw. 253.249 próbek, więcej rdr o 61,4 proc.
13:00 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po II kwartale 2019 roku
05/07/19 14:03  brak uprawnień PBKM kontynuuje analizy w zakresie strategicznych kierunków rozwoju
13:44 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Aktualizacja informacji nt. analizy perspektyw działalności Grupy Kapitałowej PBKM
26/06/19 18:07  brak uprawnień GPW: . po sesji 26 czerwca 2019 r. zostanie przeprowadzona korekta uczestników indeksu WIGdiv
25/06/19 15:30 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
15:02 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku