info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 23:22
kontakt
PBKM

Komunikaty

02/12/20 17:14 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii M Emitenta
16:00  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
27/11/20 15:41 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii M w depozycie papierów wartościowych
09/11/20 15:30 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacje o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez osoby zarządzające w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
06/11/20 18:57 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10:11 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
27/10/20 19:01  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt PBKM
18:37 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki
20/10/20 16:44  brak uprawnień PBKM przechowywał na koniec III kw. 383,6 tys. próbek, więcej rdr o 17,1 proc.
16:15 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po III kwartale 2020 roku
19/10/20 15:13 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
05/10/20 16:21 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Aktualizacja informacji nt. zabezpieczenia udzielonego przeciwko Emitentowi
01/10/20 18:20 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
07:47  brak uprawnień Utrzymanie w '20 tempa pozyskania nowych klientów PBKM i rentowności na poziomie z '19 niemożliwe
30/09/20 20:14 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego