info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 18:31
kontakt
PBGAMES

Komunikaty

19/11/20 18:16 PRIMEBIT GAMES S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
18:15 PRIMEBIT GAMES S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
16/11/20 17:02  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (20/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
21/10/20 09:37 PRIMEBIT GAMES S.A.: Plan wydawniczy Spółki w IV kwartale 2020 oraz I kwartale 2021 r.
16/10/20 15:10  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i D spółki PRIME BIT GAMES SA
13/10/20 09:22 PRIMEBIT GAMES S.A.: Wniosek o wyznaczenie daty pierwszego notowania dla akcji serii A1 i D
08/10/20 18:24  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i D spółki PRIME BIT GAMES SA
16/09/20 15:09  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (19/2020) Korekta raportu rocznego za 2019 r.
07:46 PRIMEBIT GAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy nowej oferty produktowej
12/09/20 09:42  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (18/2020) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.
13/08/20 12:47 PRIMEBIT GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 12.08.2020 r.
11:05  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (17/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.08.2020 r.
12/08/20 08:59  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (16/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
11/08/20 14:19  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (15/2020) Skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
06/08/20 16:29  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2020 r.