info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.02, godz. 04:41
kontakt
PATENTUS

Komunikaty

16/05/23 05:33 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/23 13:29 PATENTUS S.A.: Wybór firmy audytorskiej.
05/05/23 12:30 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
24/04/23 14:39 PATENTUS S.A.: Zmiana decyzji o wsparciu przedsiębiorstwa wydanej przez Zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
21/04/23 14:04 PATENTUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 21.04.2023 roku.
14:01 PATENTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 21.04.2023 roku.
24/03/23 14:25 PATENTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
22/03/23 07:21 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A.
07:14 PATENTUS S.A.: PATENTUS S.A.
13/03/23 13:33 PATENTUS S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy Faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna.
15/02/23 14:30 PATENTUS S.A.: Zawarcie umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK Piast -Ziemowit spełniającej kryteria umowy znaczącej.
09/02/23 12:45 PATENTUS S.A.: Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
05/01/23 14:04  brak uprawnień Patentus zawarł umowę z PGG o wartości 8,8 mln zł
13:16 PATENTUS S.A.: Obroty z Polską Grupą Górniczą S.A. na łączną wartość spełniającą kryteria umowy znaczącej.
03/01/23 12:56 PATENTUS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.