info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 00:26
kontakt
PASSUS

Komunikaty

02/10/23 15:30  brak uprawnień Passus ma umowę za maks. 14,2 mln zł brutto
15:22 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
29/09/23 17:10 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
13:10  brak uprawnień Passus ma umowę za ponad 4,5 mln zł brutto
12:58 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
09:57  brak uprawnień Wisenet, spółka zależna Passus, ma umowę za ponad 2,28 mln zł netto
09:45 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
14/09/23 16:00  brak uprawnień Grupa Passus chce skupić się m.in. na realizacji planów sprzedażowych oraz na ekspansji zagranicznej
12/09/23 08:22 PASSUS S.A.: PASSUS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/07/23 18:09 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
20/07/23 13:00 PASSUS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 Emitenta do obrotu giełdowego
17/07/23 17:20  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki PASSUS S.A.
12/06/23 15:36 PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
06/06/23 14:39 PASSUS S.A.: Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę zależną od Emitenta
14:18 PASSUS S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Passus S.A. w dniu 06 czerwca 2023 r.