info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.07, godz. 11:57
kontakt
PARTNER

Komunikaty

30/07/20 12:30 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:22 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
23/07/20 09:43 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (11/2020) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za II kwartał 2020 roku
30/06/20 10:16 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (10/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Partner-Nieruchomości S.A.
10:12 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Partner-Nieruchomości S.A.
10:04 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Partner-Nieruchomości S.A.
01/06/20 11:47 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:42 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
25/05/20 13:19 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (7/2020) Raport roczny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za 2019 rok
29/04/20 09:59 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (6/2020) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za I kwartał 2020 roku
27/04/20 11:56 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
22/04/20 11:22 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (4/2020) : Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku
08/04/20 09:50 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (3/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020.
14/02/20 09:55 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (2/2020) Raport kwartalny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2019 roku
28/01/20 08:33 brak uprawnień PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku