info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 22:07
kontakt
PARCELTE

Komunikaty

30/11/20 21:30 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (32/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 28 grudnia 2020 roku
21:19 PARCEL TECHNIK S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 28 grudnia 2020 roku
25/11/20 22:50 PARCEL TECHNIK S.A.: Informacja o zakończeniu projektu "Badania nad opracowaniem urządzenia wykorzystującego technologię blockchain w procesie wydobywania wirtualnych walut" i odpisie aktualizacyjnym w Spółce Parceltechnik S.A.
03/11/20 00:07 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (31/2020) Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku
16/09/20 18:55 brak uprawnień GPW: od dnia 17 września 2020 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki PARCEL TECHNIK S.A
15/09/20 21:38 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (30/2020) Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku
24/08/20 22:41 PARCEL TECHNIK S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
19/08/20 21:40 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (29/2020) Zmiana adresu Parcel Technik S.A.
18/08/20 00:32 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (28/2020) Uzupełnienie raportu 24/2020 Parcel Technik S.A.
00:28 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (27/2020) Uzupełnienie raportu nr 23/2020 Parcel Technik S.A.
17/08/20 17:29 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (26/2020) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
13/08/20 23:47 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (25/2020) Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. ?Mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek?
12/08/20 22:12 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (24/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
21:59 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (23/2020) Odwołanie i Powołanie Prezesa Zarządu Parcel Technik S.A.
05/08/20 11:48 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (22/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.