info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.22, godz. 12:01
kontakt
PARCELTE

Komunikaty

29/09/21 22:16 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (29/2021) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
21:59 PARCEL TECHNIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 września 2021 r.
28/09/21 08:32 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PARCEL TECHNIK S.A. oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
17/09/21 17:48 brak uprawnień GPW: Komunikat - PARCEL TECHNIK
16/09/21 14:48 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (28/2021) Sprawodzanie finansowe za II kwartał 2021 roku
02/09/21 21:10 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (27/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A.
20:59 PARCEL TECHNIK S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A.
01/09/21 21:42 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (26/2021) Korekta raportu za I kwartał 2021 roku
16/08/21 14:12 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (25/2021) Korekta raportu za IV kwartał 2020 roku
06/08/21 21:34 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (24/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku
04/08/21 15:54 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (23/2021) Stanowisko Zarządu Parcel Technik S.A. na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego
29/07/21 17:43 brak uprawnień GPW: Komunikat - PARCEL TECHNIK
27/07/21 21:40 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (22/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
21:24 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (21/2021) Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy- treść podjętych uchwał
21:09 PARCEL TECHNIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2021r.