info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 11:05
kontakt
PAK

Komunikaty

10/05/21 09:32  brak uprawnień BM PKO BP podwyższyło cenę docelową dla ZE PAK do 11,1 zł
29/04/21 17:26 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Informacja o odstąpieniu od umowy dotyczącej rozbiórki obiektów w Elektrowni Adamów
19/04/21 22:55  brak uprawnień ZE PAK miał w 2020 r. 222,4 mln zł straty netto j.d.
22:23 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
22:18 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:03 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/04/21 15:28 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
09/04/21 20:12 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Pozwolenie zintegrowane - uchylenie zaskarżonej decyzji
06/04/21 15:21 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
16/03/21 20:02 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Postanowienie w sprawie decyzji Ministra Klimatu (dostosowanie do kBAT)
12/03/21 16:25  brak uprawnień Pekao, PKO BP i mBank udzielą kredytu na budowę farmy fotowoltaicznej w Brudzewie
16:03  brak uprawnień Polkomtel będzie kupował przez min. 15 lat całą energię z farmy fotowoltaicznej PAK
15:50 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie projektu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70MWp w Brudzewie
15:40 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży energii (PPA)
03/03/21 14:47 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Informacje na temat osób powołanych do składu Zarządu ZE PAK SA