info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 18:45
kontakt
OZECAPITAL

Komunikaty

24/01/23 11:09  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
04/01/23 12:06 OZE Capital S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2023 dot. nabycia udziałów w spółce PURE ENERGY LLC.
02/01/23 17:40 OZE Capital S.A.: Nabycie udziałów w spółce PURE ENERGY LLC
22/12/22 12:02 OZE Capital S.A.: Zbycie pakietu akcji w spółce zależnej
06/12/22 18:06 OZE Capital S.A.: Uruchomienie linii technologicznej do produkcji elementów do fotowoltaiki.
02/12/22 19:30 OZE Capital S.A.: Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
14/11/22 17:24  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (15/2022) Raport okresowy OZE Capital S.A. za III kwartał 2022 roku
16/08/22 23:14  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (14/2022) Raport okresowy OZE Capital S.A. za II kwartał 2022 roku
09/08/22 13:48  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (13/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
22/06/22 13:09 OZE Capital S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE Capital S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku.
12:38  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (12/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku
14/06/22 18:56  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (11/2022) Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą
24/05/22 13:18 OZE Capital S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał.
12:51  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał.
16/05/22 19:57  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (9/2022) Raport okresowy OZE Capital S.A. za I kwartał 2022 r.