info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.30, godz. 15:36
kontakt
OVIDWORKS

Komunikaty

23/01/23 16:19 OVID WORKS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 lutego 2023 r.
16:05  brak uprawnień OVID WORKS SA (3/2023) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwoł. na 16.02.2023
20/01/23 17:36 OVID WORKS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 16 lutego 2023 r.
17:18  brak uprawnień OVID WORKS SA (2/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 16 lutego 2023 r.
11:15 OVID WORKS S.A.: Rozpoczęcie prac nad nowymi wersjami językowymi gry "Interkosmos 2000"
19/01/23 17:36  brak uprawnień OVID WORKS SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
16:55 OVID WORKS S.A.: Informacja o wynikach sprzedaży gry "Interkosmos 2000"
09:26 OVID WORKS S.A.: Udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce
13/01/23 21:36 OVID WORKS S.A.: Udzielenie Spółce pożyczek przez Członków Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce
21:01 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
20:46 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
11/01/23 22:00 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o planowanej sprzedaży dodatkowej puli akcji Spółki
10/01/23 21:30 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zmiany zawiadomienia od osoby zobowiązanej
13:48 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
13:38 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej