info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.24, godz. 03:35
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

19/02/20 16:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o otrzymaniu decyzji dotyczącej kontroli podatkowej
17/02/20 15:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki
14/02/20 15:43 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.
05/02/20 12:55 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
27/01/20 14:56 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
16/01/20 15:49 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2020 roku
27/12/19 15:47 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
17/12/19 16:23 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku wezwania
16/12/19 15:12  brak uprawnień ZAP Sznajder Batterien kupił w wezwaniu 206.184 akcje Orła Białego
15:04  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały SA
12/12/19 15:52 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie osoby zarządzającej
04/12/19 15:39 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.
25/11/19 18:12 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu posiadanego progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
20/11/19 10:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.
07/11/19 21:38 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu