info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.22, godz. 22:50
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

05/09/19 17:21 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.09.2019 r.
17:15 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
26/08/19 16:06 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. ze Speedmar sp. z o.o.
21/08/19 09:21 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o wynikach kontroli podatkowej
12/08/19 15:49 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
08/08/19 15:04 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem
01/08/19 16:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. ze Speedmar sp. z o.o.
31/07/19 15:46 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek
30/07/19 16:24 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 30.07.2019 r.
16:18 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
17/07/19 14:51 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
28/06/19 17:04 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
27/06/19 16:57 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
16:50 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 27.06.2019 r.
16:46 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.