info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 11:56
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

27/11/20 00:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/20 16:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
30/09/20 21:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/20 13:34 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
24/07/20 15:07 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej
16/07/20 18:55 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/06/20 15:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 26.06.2020 r.
14:59 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
14:56 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
16/06/20 14:31 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
26/05/20 13:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.
07/05/20 19:07 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
21/04/20 18:17 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:13 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz raportu rocznego
18:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Korekta Raportu Rocznego Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019 - uzupełnienie o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych.