info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 20:21
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

26/05/20 13:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.
07/05/20 19:07 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
21/04/20 18:17 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:13 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz raportu rocznego
18:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Korekta Raportu Rocznego Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019 - uzupełnienie o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych.
11:02 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.
20/04/20 18:43 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:41 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz raportu rocznego
18/03/20 15:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o potencjalnym wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki
24/02/20 15:09 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki
14:22 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 24.02.2020 r.
14:18 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
14:15 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
10:41 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
19/02/20 16:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o otrzymaniu decyzji dotyczącej kontroli podatkowej