info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 07:59
kontakt
OPTIGIS

Komunikaty

30/01/23 13:21 brak uprawnień OPTIGIS SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
29/12/22 17:15 OPTIGIS S.A.: Zawarcie umów przeniesienia własności oraz sprzedaży nieruchomości
29/11/22 17:02 OPTIGIS S.A.: Ogłoszenie wyroku Sądu w sprawie przeciwko TUiR Allianz Polska S.A.
14/11/22 18:12 brak uprawnień OPTIGIS SA (12/2022) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
21/09/22 17:47 brak uprawnień OPTIGIS SA (11/2022) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za II kw. 2022 r.
16/08/22 17:35 brak uprawnień OPTIGIS SA (10/2022) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
14/06/22 17:56 brak uprawnień OPTIGIS SA (9/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
17:54 brak uprawnień OPTIGIS SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.06.2022 r.
17:47 OPTIGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu
17/05/22 15:18 brak uprawnień OPTIGIS SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/05/22 17:50 brak uprawnień OPTIGIS SA (6/2022) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
02/05/22 11:26 OPTIGIS S.A.: Podpisanie umowy handlowej z Pocztą Polską S.A. przez Spółkę zależną
25/04/22 17:49 brak uprawnień OPTIGIS SA (5/2022) Raport roczny skonsolidowany za 2021 r.
17:42 brak uprawnień OPTIGIS SA (4/2022) Raport roczny jednostkowy za 2021 r.
06/04/22 18:17 brak uprawnień OPTIGIS SA (3/2022) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 r.