info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 12:40
kontakt
OPTEAM

Komunikaty

20/03/23 14:17 OPTEAM S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 1/2023 - terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
30/01/23 15:29 OPTEAM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
21/12/22 13:32  brak uprawnień OPTEAM SA (1/2022) OPTeam Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17/11/22 17:10 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/09/22 17:07 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/08/22 16:01 OPTEAM S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Emitenta
14/06/22 16:14 OPTEAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 08.06.2022 r.
09/06/22 06:22  brak uprawnień OPTeam wypłaci 1,27 zł dywidendy na akcję
08/06/22 22:23 OPTEAM S.A.: Informacja o powołaniu Pana Janusza Gajdka do Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
22:20 OPTEAM S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. o podziale zysku oraz o wypłacie dywidendy za 2021 r.
22:15 OPTEAM S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 08 czerwca 2022 r.
19/05/22 21:26 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/22 19:25 OPTEAM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
11/05/22 16:42 OPTEAM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
06:39  brak uprawnień OPTeam chce wypłacić 1,27 zł dywidendy na akcję