info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 22:11
kontakt
OPTEAM

Komunikaty

19/08/19 14:17 OPTEAM S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Emitenta.
05/08/19 16:03 OPTEAM S.A.: Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
22/07/19 23:43 OPTEAM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.
11/06/19 16:27  brak uprawnień OPTEAM SA (2/2019) OPTeam Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
16:12 OPTEAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 06.06.2019 r.
06/06/19 20:59 OPTEAM S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 06.06.2019 r.
10/05/19 17:58 OPTEAM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
09/05/19 17:13 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz raportu kwartalnego
29/04/19 23:24 OPTEAM S.A.: OPTEAM S.A. formularz raportu rocznego
10/04/19 09:29  brak uprawnień OPTEAM SA (1/2019) OPTeam Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
31/01/19 12:50 OPTEAM S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyrażenia zgody na transakcje Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
28/01/19 14:43 OPTEAM S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
02/01/19 15:47 OPTEAM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.
19/12/18 15:10 OPTEAM S.A.: Informacja o transakcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
28/11/18 15:25  brak uprawnień UOKiK wyraził zgodę na nabycie przez Polskie ePłatności spółki PayUp