info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 17:38
kontakt
OPENFIN

Komunikaty

09/07/20 16:06 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
07/07/20 14:18 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
06/07/20 14:37 OPEN FINANCE S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.
03/07/20 13:27 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
02/07/20 09:16 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
30/06/20 17:34 OPEN FINANCE S.A.: TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.
29/06/20 17:06 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
26/06/20 08:11 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
23/06/20 17:49 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
19/06/20 17:04 OPEN FINANCE S.A.: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 77/2020- ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH
16:55 OPEN FINANCE S.A.: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 76/2020- ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ
16:23 OPEN FINANCE S.A.: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
09:26  brak uprawnień Przychody pośredników kredytu hipotecznego w okresie IV-VII mogą spaść o 50 proc. - ZFPK
18/06/20 23:49 OPEN FINANCE S.A.: ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW ZNACZĄCYCH
23:45 OPEN FINANCE S.A.: ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ