info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 20:41
kontakt
ONICO

Komunikaty

22/11/20 22:11 ONICO S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
22:02  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2020) TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI CELEM ICH DEMATERIALIZACJI
20/11/20 18:04  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia Onico S.A. w restrukturyzacji
18/11/20 19:25  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2020) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
13/11/20 18:55  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Onico S.A. w restrukturyzacji
18:53  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
10/11/20 16:27 ONICO S.A.: Wstrzymanie publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
30/10/20 20:16 ONICO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy Spółki
20:09  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy Spółki
23/10/20 17:19 ONICO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2020 r.
17:08  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2020 r.
22/10/20 19:04  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
19:01 ONICO S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
20/10/20 18:49  brak uprawnień GPW: Komunikat - ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
19/10/20 20:12 ONICO S.A.: Ostateczna decyzja Prezesa URE o cofnięciu koncesji OPC na obrót biopaliwami w spółce zależnej od Onico.