info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 10:39
kontakt
ONEMORE

Komunikaty

02/06/21 13:05  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku
12:56 ONE MORE LEVEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku
31/05/21 22:27  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (5/2021) Raport roczny za 2020 rok obrotowy
17/05/21 23:02  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (4/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
13/05/21 19:59  brak uprawnień One More Level podpisał z 505 Games umowę na produkcję gry "Ghostrunner 2"
19:39 ONE MORE LEVEL S.A.: Zawarcie umowy na produkcję gry Ghostrunner 2
12/05/21 15:44 ONE MORE LEVEL S.A.: Aneksy do umów wydawniczych dla gier Ghostrunner oraz Cyber Slash
08/04/21 11:28 ONE MORE LEVEL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
06/04/21 10:03  brak uprawnień Sprzedaż gry "Ghostrunner" w '20, po uwzględnieniu zwrotów, przekroczyła 482 tys. egzemplarzy
19/03/21 21:57  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (3/2021) Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w zakresie statusu wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect
04/03/21 20:48 ONE MORE LEVEL S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
15/02/21 23:23  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (2/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
08:15 ONE MORE LEVEL S.A.: Ghostrunner - informacja dotycząca wynagrodzenia Spółki
15/01/21 22:47  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
13/01/21 09:27  brak uprawnień Sprzedaż gry "Ghostrunner" na koniec roku przekroczyła 0,5 mln egzemplarzy