info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.25, godz. 09:56
kontakt
ONE2TRIBE

Komunikaty

17/05/24 17:33 ONE2TRIBE S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki ze spółką One2tribe Labs sp. z o.o.
17:29 ONE2TRIBE S.A.: Podpisanie planu połączenia Spółki z One2Tribe Labs sp. z o.o.
15/05/24 17:14  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (6/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
09/05/24 15:46 ONE2TRIBE S.A.: Zawarcie znaczących umów
12/04/24 23:30 ONE2TRIBE S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki One2tribe S.A.
23:09  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
21/03/24 18:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ONE2TRIBE S.A.
20/03/24 23:00  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (4/2024) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023 - korekta
22:06  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (3/2024) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023
22:03  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (2/2024) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023
18/03/24 18:41 ONE2TRIBE S.A.: Wprowadzenie do ASO na rynku NewConnect akcji serii C
18:19  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ONE2TRIBE S.A.
26/01/24 16:24  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 19:32 ONE2TRIBE S.A.: Okresowy raport z realizacji strategii Spółki na lata 2023-2026
08/12/23 17:22 ONE2TRIBE S.A.: Dwa zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki