info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.30, godz. 17:31
kontakt
OEX

Komunikaty

11/05/23 18:00 OEX: HASH(0x3631b30)
07/04/23 14:53 OEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2023 r.
14:41 OEX: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 7 kwietnia 2023 r.
05/04/23 22:45 OEX: OEX
22:42 OEX: OEX
28/03/23 19:16 OEX: Aktualizacja wyceny udziałów w spółce VSF Sp. z o.o.
19:04 OEX: Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerw
10/03/23 15:08 OEX: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał.
15/02/23 17:43 OEX: Informacja o otrzymaniu postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wszczęciu postępowania podatkowego wobec OEX CURSOR S.A., spółki zależnej Emitenta
31/01/23 17:10 OEX: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
09/01/23 20:25 OEX: Informacja o otrzymaniu postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wszczęciu postępowania podatkowego wobec Fulfilio Sp z o.o., spółki zależnej Emitenta.
08/11/22 21:15 OEX: OEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/09/22 17:53  brak uprawnień Kwota potencjalnego zobowiązania podatkowego spółek zależnych OEX wynosi ok. 5,5 mln zł
17:42 OEX: Informacja o otrzymaniu protokołów kontroli podatkowych przeprowadzonych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w spółkach zależnych Emitenta - OEX E-Business Sp z o.o. oraz OEX Cursor S.A.
13/09/22 22:25 OEX: OEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego