info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.03, godz. 04:00
kontakt
NTVSA

Komunikaty

19/02/24 18:30  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską
31/01/24 17:45  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
13/11/23 16:46  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (13/2023) Raport Kwartalny za III kwartał 2023 r.
02/11/23 10:44 NEW TECH VENTURE S.A.: Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną NCFSA Sp. z o.o.
08/09/23 15:47  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (12/2023) Zmiana adresu siedziby Spółki
10/08/23 17:58  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (11/2023) Raport Kwartalny za II kwartał 2023 r.
05/06/23 13:42 NEW TECH VENTURE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
30/05/23 16:03  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (10/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2023 r.
16/05/23 15:21 NEW TECH VENTURE S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.
15/05/23 16:44 NEW TECH VENTURE S.A.: Informacja w sprawie objęcia udziałów w spółce zależnej Emitenta - rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta
16:28 NEW TECH VENTURE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022
12/05/23 16:14  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (7/2023) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki
28/04/23 17:52 NEW TECH VENTURE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
17:44  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - FROZENWAY
17:43 NEW TECH VENTURE S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.