info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.01, godz. 18:32
kontakt
NTTSYSTEM

Komunikaty

31/03/23 22:34 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A.
22:29 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A.
28/03/23 17:18  brak uprawnień NTT SYSTEM SA (1/2023) NTT System Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/02/23 17:24 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
30/01/23 12:56 NTT SYSTEM S.A.: Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2023 roku
15/12/22 17:05 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
14/12/22 00:21 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
02/12/22 08:56  brak uprawnień DM Banku BPS podwyższył cenę docelową NTT System do 7,5 zł
29/11/22 23:01 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22:53 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/11/22 16:41 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
19/11/22 15:15 NTT SYSTEM S.A.: Powołanie członka zarządu NTT System S.A.
17/11/22 22:59 NTT SYSTEM S.A.: Prolongata zapadalności kredytu w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
26/10/22 17:22 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
08/10/22 18:34 NTT SYSTEM S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu NTT System S.A.