info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.22, godz. 10:04
kontakt
NTT

Komunikaty

04/05/22 09:31  brak uprawnień DM Banku BPS obniżył cenę docelową NTT System do 7,9 zł
30/04/22 00:06 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A.
29/04/22 23:57 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A.
24/03/22 23:02 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok
18/03/22 15:42 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
14/02/22 17:02 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
01/02/22 15:34 NTT SYSTEM S.A.: Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2022 roku
28/12/21 23:55 NTT SYSTEM S.A.: Nabycie akcji własnych
08/12/21 16:56 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
30/11/21 16:57 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
16:52 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
14:11 NTT SYSTEM S.A.: Skup akcji własnych spółki NTT System S.A.
29/11/21 21:37 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:18 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
21/10/21 16:29 NTT SYSTEM S.A.: Powołanie Zarządu NTT System S.A. na VII kadencję