info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.16, godz. 01:57
kontakt
NOVITA

Komunikaty

13/06/19 12:45 NOVITA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki
12/06/19 18:55 NOVITA: Odwołanie i powołanie osób nadzorujących
18:49 NOVITA: Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku
30/05/19 07:31 NOVITA: NOVITA formularz raportu kwartalnego
23/05/19 12:57 NOVITA: Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze wraz z projektami uchwał
16/05/19 12:35 NOVITA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A. wraz z projektami Uchwał
13/05/19 15:16 NOVITA: Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
08/05/19 12:24 NOVITA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2019 roku
26/04/19 12:57 NOVITA: Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018
12/04/19 07:45 NOVITA: NOVITA formularz raportu rocznego
09/04/19 14:29 NOVITA: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań i przeglądu sprawozdań finansowych w roku 2019 i 2020.
25/02/19 19:01 NOVITA: Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki
07/02/19 19:08 NOVITA: Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki
04/02/19 19:28 NOVITA: Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki
31/01/19 14:55  brak uprawnień NOVITA SA (1/2019) Novita Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk