info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 12:38
kontakt
NORTHC

Komunikaty

08/07/20 08:53  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat
08:52  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat
03/07/20 17:48 NORTH COAST: Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
17:37 NORTH COAST: Aneks do umowy kredytowej
15:29 NORTH COAST: Nabycie akcji przez Lactalis Polska Sp. z o.o. w ramach wezwania oraz zawiadomienie o przekroczeniu 10% i 90% ogólnej liczby głosów w spółce
30/06/20 18:10 NORTH COAST: Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora emitenta NORTH COAST S.A.
29/06/20 18:45  brak uprawnień Lactalis Polska kupił w wezwaniu 551,2 tys. akcji North Coast
18:40  brak uprawnień Wyniki wezwanie na sprzedaż skcji North Coast S.A.
22/06/20 16:49 NORTH COAST: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r.
18/06/20 22:07 NORTH COAST: Zmiany w Zarządzie Spółki
21:56 NORTH COAST: Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 czerwca 2020 r.
17/06/20 17:03 NORTH COAST: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku
16:39  brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki NORTH COAST SA
16/06/20 17:06 NORTH COAST: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15/06/20 15:20 NORTH COAST: Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu spółki North Coast S.A.