info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 15:12
kontakt
NOOBZ

Komunikaty

23/11/21 23:53 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania
23:46 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
18:51  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (8/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 grudnia 2021 roku
16:43 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 grudnia 2021 roku.
12/11/21 23:01  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (7/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
05/11/21 22:20 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Noobz PL sp. z o.o.
04/10/21 15:04 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Otrzymanie płatności w związku z umowami wydawniczymi, zawartymi ze spółką 505 Games S. p. A.
23/09/21 23:37 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Przekształcenie spółki zależnej Rookiez from Warsaw w spółkę akcyjną
14/09/21 23:45 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie spółki stowarzyszonej - Play of Battle S.A.
27/08/21 18:07 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Otrzymanie płatności w związku z umową wydawniczą, zawartą ze spółką 505 Games S. p. A.
13/08/21 13:09  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (6/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
10/08/21 21:47  brak uprawnień Noobz from Poland S.A. (5/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
21:45  brak uprawnień Noobz from Poland S.A. (4/2021) Zmiana adresu siedziby Emitenta
28/07/21 17:16 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Rozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z przygotowaniem gry Total Tank Simulator 2
14/07/21 23:48 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania