info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.05, godz. 03:14
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

03/02/23 23:40 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy podwykonawczej z Nextbike GZM sp. z o.o. dotyczącej systemu "Warszawski Rower Publiczny"
31/01/23 10:17  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
25/01/23 16:15 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17/01/23 15:42 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy z miastem Białystok w ramach postępowania "Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa"
28/12/22 17:12 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wybór oferty Emitenta w postępowaniu "Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa"
09:20 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI nr 41/2022 dotyczącego zawarcia aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Tier Mobility SE [następcy prawnego Nextbike GmbH]
27/12/22 18:58 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zakończeniu stanu pośredniego nabycia akcji Spółki
18:46 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Tier Mobility SE [następcy prawnego Nextbike GmbH]
18:24  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2022) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta
14/11/22 17:22  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (26/2022) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
02/11/22 17:58 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy z Gminą Wrocław (Wrocławski Rower Miejski)
14/10/22 17:14 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu
30/09/22 20:40 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wybór oferty Emitenta w postępowaniu "Uruchomienie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu"
22/09/22 15:14 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Przekazanie do sądu restrukturyzacyjnego informacji o wynikach głosowania nad zawarciem układu
01/09/22 17:08 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej z Alior Bank