info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 10:46
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

01/12/20 12:51 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
24/11/20 12:55 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
12:54  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
20/11/20 14:24  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Powołanie Członków Zarządu na druga wspólną kadencję
16/11/20 19:39  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (31/2020) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
03/11/20 22:47 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
22:33 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
26/10/20 15:14 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
15:00  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (30/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
05/10/20 10:56 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
01/10/20 13:03 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
30/09/20 21:13 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie planu restrukturyzacyjnego Emitenta wraz ze spisem wierzytelności
15:13 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie przez Emitenta oświadczenia o braku chęci kontynuacji umowy dzierżawy nośników reklamowych
14:56 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
14:25  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (29/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)