info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.17, godz. 01:51
kontakt
NEXITY

Komunikaty

09/08/21 19:07 NEXITY GLOBAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
02/08/21 09:43 NEXITY GLOBAL S.A.: Informacja bieżąca - złożenie wniosku o zabezpieczenie
08:35 NEXITY GLOBAL S.A.: Informacja bieżąca - Dalsze bezprawna działania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
01/08/21 10:39  brak uprawnień NEXITY (1/2021) NEXITY GLOBAL Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 11:02 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY Global S.A. - Istotna informacja finansowa - Zawarcie umowy użytkowania udziałów NEXITY sp. z o.o.
28/07/21 21:39 NEXITY GLOBAL S.A.: NEXITY Global S.A. - Istotna informacja finansowa - Podwyższenie kapitału zakładowego w NEXITY sp. z o.o.
21:34 NEXITY GLOBAL S.A.: Informacja bieżąca - Bezprawna próba dokonania zmian w składzie Zarządu
29/06/21 17:50 NEXITY GLOBAL S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
17:46 NEXITY GLOBAL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17:36 NEXITY GLOBAL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
18/06/21 12:43 NEXITY GLOBAL S.A.: Uzupełnienie do raportu ESPI nr 11/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku
11/06/21 15:27 NEXITY GLOBAL S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.
08/06/21 21:04 NEXITY GLOBAL S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021 r.
20:42 NEXITY GLOBAL S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/06/21 18:47 NEXITY GLOBAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku