info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 11:31
kontakt
NETWISE

Komunikaty

01/12/21 18:41 brak uprawnień NETWISE SA (13/2021) Powołanie Członka Zarządu Netwise S.A.
18:38 brak uprawnień NETWISE SA (12/2021) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Netwise S.A.
10/11/21 17:14 brak uprawnień NETWISE SA (11/2021) Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2021 roku
21/10/21 17:59 brak uprawnień NETWISE SA (10/2021) Rejestracja zmian statutu
12/08/21 17:44 brak uprawnień NETWISE SA (9/2021) Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2021 roku
28/06/21 15:51 NETWISE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku
15:40 brak uprawnień NETWISE SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. odbyte w dniu 28 czerwca 2021 roku
15:36 brak uprawnień NETWISE SA (7/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Netwise Spółka Akcyjna
15:29 brak uprawnień NETWISE SA (6/2021) Uchwała ZWZ Netwise S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
01/06/21 18:30 brak uprawnień NETWISE SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 28 czerwca 2021 roku
17:27 brak uprawnień NETWISE SA (4/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
19/05/21 18:21 brak uprawnień Netwise chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję
18:09 NETWISE S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki Netwise S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020
13/05/21 17:15 brak uprawnień NETWISE SA (3/2021) Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2021 roku
18/03/21 17:17 brak uprawnień NETWISE SA (2/2021) Raport roczny Netwise S.A. za rok 2020