info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.22, godz. 15:27
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

19/07/24 12:58 NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.
17/07/24 16:41  brak uprawnień NanoSanguis przeprowadziła skutecznie zabieg autotransplantacji nerki świńskiej
16:15 NANOGROUP S.A.: Wykonanie autotransplantacji potwierdzającej skuteczność systemu NanOX
11/07/24 17:00 NANOGROUP S.A.: : Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.
16:56 NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.
10/07/24 20:55 NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowanie powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.
15:35 NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowanie poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.
09/07/24 22:06 NANOGROUP S.A.: Rejestracja zmian statutu
28/06/24 13:26 NANOGROUP S.A.: Powołanie osób zarządzających - członków Zarządu NanoGroup S.A.
13:13 NANOGROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
13:07 NANOGROUP S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
26/06/24 16:35 NANOGROUP S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
08:52 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
21/06/24 09:02 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
20/06/24 14:58 NANOGROUP S.A.: Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2024 r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości