info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.07, godz. 20:21
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

30/05/23 10:27 NANOGROUP S.A.: Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 czerwca 2023 r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości
24/05/23 20:53 NANOGROUP S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
23/05/23 19:34 NANOGROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
19/05/23 17:19 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/23 21:49 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A.
21:19 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A.
13/04/23 14:03  brak uprawnień NanoGroup zakłada do końca ?25 r. przynajmniej 5 projektów w portfelu - strategia
12:51 NANOGROUP S.A.: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą NanoGroup Strategii Rozwoju Spółki na lata 2023 - 2025
24/03/23 17:20 NANOGROUP S.A.: Złożenie przez GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych
20/03/23 15:15 NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.
15:09 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
17/03/23 17:44 NANOGROUP S.A.: Zawarcie przez NanoGroup S.A. umów zlecenia sprzedaży akcji własnych spółki
16/03/23 20:31 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
15/03/23 18:18 NANOGROUP S.A.: Ponad 6-cio dniowy okres przechowywania nerki do przeszczepienia w modelu DCD WIT 30 min.
13/03/23 12:47 NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.