info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 10:40
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

08/11/21 17:06 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
08/10/21 13:31 M.W. TRADE: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
18/08/21 23:03 M.W. TRADE: Informacja dotycząca całkowitej spłaty zgłoszonych wierzytelności, przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
13/08/21 07:06 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu półrocznego
30/07/21 17:17  brak uprawnień M.W. TRADE SA (1/2021) M.W. Trade Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/05/21 16:31 M.W. TRADE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16:22 M.W. TRADE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
11:39 M.W. TRADE: Informacja dotycząca ogłoszenia wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
25/05/21 13:22 M.W. TRADE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
13:15 M.W. TRADE: Uchwały ZWZA podjęte 25.05.2021 r.
24/05/21 15:12 M.W. TRADE: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA
21/05/21 21:06 M.W. TRADE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
07:44 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
13/05/21 15:56 M.W. TRADE: Informacja dotycząca odroczenia ogłoszenia wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
28/04/21 13:45 M.W. TRADE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał