info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.31, godz. 04:41
kontakt
MTENERGIA

Komunikaty

30/03/23 12:24 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy wsparcia finansowego projektu realizowanego przez spółkę z Grupy MTEnergia
28/03/23 20:27 MINUTOR ENERGIA S.A.: Otrzymanie informacji o wsparciu finansowym projektu realizowanego przez spółkę z Grupy MTEnergia
27/03/23 22:35  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (7/2023) Upomnienie Spółki
18:21  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MINUTOR ENERGIA
23/03/23 17:48  brak uprawnień GPW: Komunikat - MINUTOR ENERGIA
22/03/23 23:47  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (6/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
23:32  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (5/2023) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
18:28  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportów okresowych za IV kwartał roku obrotowego 2022
21/03/23 21:36  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (4/2023) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
03/03/23 19:31 MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie części okablowania na farmie fotowoltaicznej
14/02/23 12:56  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (3/2023) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
27/01/23 18:36  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (2/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10:02 MINUTOR ENERGIA S.A.: Przyjęcie zamówienia na wykonanie części okablowania na farmie fotowoltaicznej
23/01/23 13:57  brak uprawnień MINUTOR ENERGIA SA (1/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D
21/12/22 14:54 MINUTOR ENERGIA S.A.: Podpisanie zamówienia na realizację instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,849 MW