info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.01, godz. 22:17
kontakt
MPLVERBUM

Komunikaty

17/03/23 19:45 brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2022/2023.
15/12/22 21:04 brak uprawnień MPL VERBUM SA (14/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2022/2023.
30/10/22 12:23 brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję
29/10/22 23:28 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda MPL VERBUM S.A.
23:23 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 28 października 2022r.
23:19 MPL VERBUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 28 października 2022 roku.
23:13 brak uprawnień MPL VERBUM SA (13/2022) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
23:06 brak uprawnień MPL VERBUM SA (12/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 28 października 2022r.
22:59 brak uprawnień MPL VERBUM SA (11/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 28 października 2022 roku.
01/10/22 19:27 MPL VERBUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 28 października 2022r.
19:17 brak uprawnień MPL VERBUM SA (10/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 28 października 2022r.
18:52 brak uprawnień MPL VERBUM SA (9/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2021/2022 - korekta.
30/09/22 23:31 brak uprawnień MPL VERBUM SA (8/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2021/2022
14/09/22 20:25 brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2022/2023.
14/06/22 19:24 brak uprawnień MPL VERBUM SA (6/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.