info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.28, godz. 10:21
kontakt
MOTORICU

Komunikaty

06/11/20 19:52 brak uprawnień MOTORICUS SA (2/2020) Zbycie udziałów w spółce zależnej
20/10/20 11:06 brak uprawnień MOTORICUS SA (1/2020) Zbycie udziałów w spółce zależnej
18/03/20 10:02 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MOTORICUS S.A.
13/12/19 07:47 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MOTORICUS SA
14/06/19 09:58 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MOTORICUS S.A.
05/04/19 19:29 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki MOTORICUS SA oraz zawieszenie obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect
26/03/19 09:04 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MOTORICUS SA
09/03/19 16:02 brak uprawnień MOTORICUS SA (4/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15:59 brak uprawnień MOTORICUS SA (3/2019) Podjęcie uchwały przez Spółkę zależną o otwarciu likwidacji
15:56 brak uprawnień MOTORICUS SA (2/2019) Podjęcie uchwały przez Spółkę zależną o otwarciu likwidacji
15:53 brak uprawnień MOTORICUS SA (1/2019) Podjęcie uchwały przez Spółkę zależną o otwarciu likwidacji
14/12/18 10:00 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MOTORICUS S.A. oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą
22/10/18 18:11 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki MOTORICUS SA
18/10/18 19:20 brak uprawnień MOTORICUS SA (11/2018) Jednostkowy raport roczny spółki MOTORICUS S.A. za 2017 rok
09/10/18 18:59 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MOTORICUS S.A.