info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.06, godz. 22:30
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

01/06/23 10:57  brak uprawnień Mostostal Zabrze ma otrzymać od firmy Wood 43,3 mln zł w związku z wyrokiem arbitrażu
10:38 MOSTALZAB: Wygrana MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w sporze z Wood Environment _ Infrastructure Solutions
29/05/23 13:54 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z E.ON Polska Solutions Sp. z o.o.
25/05/23 17:04 MOSTALZAB: Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu Emitenta na nową kadencję
16:50  brak uprawnień MOSTOSTAL ZABRZE SA (2/2023) MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16:41  brak uprawnień MOSTOSTAL ZABRZE SA (1/2023) MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
16:37 MOSTALZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 25 maja 2023 r.
16:19 MOSTALZAB: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 25 maja 2023 r.
18/05/23 07:55 MOSTALZAB: MOSTALZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/23 12:08 MOSTALZAB: Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę zależną
12:03 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy z SK Ecoengineering Co., Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
28/04/23 15:12 MOSTALZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
27/04/23 17:57  brak uprawnień Mostostal Zabrze chce przeznaczyć 4 mln zł z zysku za '22 na nabycie akcji własnych
17:18 MOSTALZAB: Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia części zysku netto MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2022 rok na skup akcji własnych
28/03/23 15:33  brak uprawnień BM Banku Millennium podniosło cenę docelową Mostostalu Zabrze do 4,20 zł