info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 06:21
kontakt
MOST_PK

Komunikaty

29/10/20 06:53 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/10/20 09:54 MOSTALPLC: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
21/10/20 12:47 MOSTALPLC: Podpisanie umowy z AXA TUiR S.A.
30/09/20 07:56 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
24/09/20 11:33 MOSTALPLC: Ostatnie wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
23/09/20 13:46  brak uprawnień Konsorcjum z Mostostalem Płock ma umowę za 40,5 mln zł netto
13:37 MOSTALPLC: Podpisanie umowy.
01/09/20 10:53 MOSTALPLC: Wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
11/08/20 12:22 MOSTALPLC: Wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
31/07/20 10:00 MOSTALPLC: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
28/07/20 15:19 MOSTALPLC: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.
15:18 MOSTALPLC: Powołanie członka Rady Nadzorczej.
15:16 MOSTALPLC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/07/20 09:39 MOSTALPLC: Zawarcie aneksu z Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe.
17/07/20 11:34 MOSTALPLC: Wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.