info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 16:04
kontakt
MOLIERA2

Komunikaty

02/06/23 19:54  brak uprawnień MOLIERA2 SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
19:49 MOLIERA2 S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
18:57 MOLIERA2 S.A.: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii B
01/06/23 07:54  brak uprawnień MOLIERA2 SA (10/2023) Raport roczny za rok 2022 wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
11/05/23 21:22 MOLIERA2 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
26/04/23 20:17  brak uprawnień MOLIERA2 SA (7/2023) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
18/04/23 08:32 MOLIERA2 S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
17/04/23 21:13 MOLIERA2 S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
13/04/23 21:02 MOLIERA2 S.A.: Rozliczenie zobowiązań przez Emitenta wynikających z umowy inwestycyjnej
05/04/23 22:07  brak uprawnień MOLIERA2 SA (6/2023) Zmiany w Zarządzie Emitenta
22:03  brak uprawnień MOLIERA2 SA (5/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22:00  brak uprawnień MOLIERA2 SA (4/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 kwietnia 2023 r.
21:53 MOLIERA2 S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
03/04/23 21:34 MOLIERA2 S.A.: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii B
28/03/23 11:31 MOLIERA2 S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej