info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 05:18
kontakt
MOJ

Komunikaty

25/11/21 08:16 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/09/21 08:23 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
18/08/21 14:13 MOJ S.A.: Decyzja podatkowa Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 13 sierpnia 2021 r.
30/07/21 10:43  brak uprawnień MOJ SA (1/2021) MOJ Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
26/07/21 09:32 MOJ S.A.: Transakcje z GK FASING S.A.
01/07/21 10:09 MOJ S.A.: Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
23/06/21 15:31 MOJ S.A.: Ustanowienie hipotek umownych łącznych na rzecz Banku PEKAO S.A.
31/05/21 13:59 MOJ S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZ MOJ S.A. w dniu 31.05.2021 roku.
13:54 MOJ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 31maja 2021 roku.
27/05/21 18:49 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/05/21 15:22 MOJ S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 31.05.2021 roku.
14:33 MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 31.05.2021 roku.
28/04/21 07:25 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/03/21 16:13 MOJ S.A.: Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
18/03/21 15:56 MOJ S.A.: Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach