info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 05:23
kontakt
MODERNCOM

Komunikaty

26/05/20 19:15 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o podpisaniu Listu Intencyjnego przez Emitenta
25/05/20 22:28 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok
13/05/20 22:08 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (5/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
08/05/20 18:23 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (4/2020) Uzupełnienie raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.
06/04/20 20:25 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (3/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
12/02/20 20:41 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
07/01/20 12:44 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
27/11/19 17:42 MODERN COMMERCE S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez akcjonariusza Modern Commerce S.A.
14/11/19 20:02 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (13/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019r.
24/10/19 15:31 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (12/2019) Korekta raportu EBI 9/2019 ? Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
20/08/19 15:22 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (11/2019) Uzupełnienie raportu 10/2019 - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.
13:06 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (10/2019) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.
14/08/19 10:49 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019r.
29/07/19 13:48 MODERN COMMERCE S.A.: Ustanowienie zastawów na akcjach Modern Commerce S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz blisko z nimi związane
28/06/19 13:15 MODERN COMMERCE S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów