info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 15:06
kontakt
MIRBUD

Komunikaty

30/05/23 14:48 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę centrum logistycznego w Wielkopolsce
26/05/23 10:01  brak uprawnień Mirbud spodziewa się w '23 porównywalnych rdr wyników i większego udziału budownictwa drogowego w portfelu
25/05/23 18:23  brak uprawnień Portfel zamówień Mirbudu do 2026 r. wynosił na koniec marca 5,25 mld zł
17:21 MIRBUD S.A.: MIRBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/23 14:40  brak uprawnień Mirbud planuje wypłaci 0,26 zł dywidendy na akcję
14:29 MIRBUD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
19/05/23 17:48  brak uprawnień Mirbud planuje wypłacić 0,26 zł dywidendy na akcję
17:42 MIRBUD S.A.: Wniosek Zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłatę dywidendy za 2022 rok
17:37 MIRBUD S.A.: Powołanie członka zarządu MIRBUD S.A. na kolejną kadencję
17:32 MIRBUD S.A.: Powołanie członka zarządu MIRBUD S.A. na kolejną kadencję
18/05/23 16:21  brak uprawnień Mirbud szacuje, że miał w I kw. 2023 roku 13 mln zł zysku netto
16:13 MIRBUD S.A.: Szacunkowe wyniki za I kwartał 2023 roku
17/05/23 12:16 MIRBUD S.A.: Podpisanie aneksu do umowy na budowę drogi ekspresowej S1, odc. Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)
16/05/23 MIRBUD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 13/2023
16/05/23 09:34 MIRBUD S.A.: Wybór oferty na budowę południowego ciągu obwodnicy Słupska