info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.26, godz. 10:24
kontakt
MIRBUD

Komunikaty

20/02/20 12:05 MIRBUD S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 11/2020
17/02/20 15:25 MIRBUD S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.
15:21 MIRBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 17 lutego 2020 roku
15:18 MIRBUD S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania
14/02/20 10:29  brak uprawnień Oferta Mirbudu i PBDiM Kobylarnia wybrana w przetargu DSDiK we Wrocławiu
10:15 MIRBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na budowę drogi wojewódzkiej w województwie dolnośląskim
04/02/20 12:51  brak uprawnień Oferta Mirbudu o wartości 280,5 mln zł wybrana w przetargu Portów Lotniczych
12:35 MIRBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty Emitenta na zaprojektowanie i budowę Terminala lotniska w Radomiu
27/01/20 15:50 MIRBUD S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej EXPO MAZURY S.A.
11:17 MIRBUD S.A.: Rozpoczęcie procedury wycofania akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
21/01/20 15:32 MIRBUD S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
17/01/20 16:27 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na budowę budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy
13/01/20 13:45 MIRBUD S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
10/01/20 08:49  brak uprawnień Oferta konsorcjum z Mirbudem za 359,4 mln zł brutto wybrana przez GDDKiA
08:30 MIRBUD S.A.: Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta