info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 12:29
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

06/09/19 11:37 MIRACULUM S.A.: Informacja dotycząca podpisania Umowy komisowej ze Spółką Poczta Polska S.A.
05/09/19 13:55 MIRACULUM S.A.: Informacja dotycząca podpisania Umowy handlowej ze Spółką Douglas Polska Sp. z o.o. w przedmiocie sprzedaży produktów marki CHOPIN klasy Premium.
03/09/19 10:04 MIRACULUM S.A.: Informacja dotycząca podpisania Umowy dystrybucyjnej ze Spółką Distribute-ME Markenvertrieb GmbH z siedzibą w Niemczech
09/08/19 14:30 MIRACULUM S.A.: Uchwała Zarządu GPW o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii T4 Miraculum S.A
08/08/19 20:03  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii T4 spółki MIRACULUM SA
16:11 MIRACULUM S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii T4 w depozycie prowadzonym przez KDPW
01/08/19 09:43 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
09:36 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
31/07/19 15:25 MIRACULUM S.A.: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A
10:21 MIRACULUM S.A.: Informacja w przedmiocie Listu Intencyjnego podpisanego ze Spółką Hana Engineering Korea Co. Ltd z siedzibą w Seulu
24/07/19 11:29 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
23/07/19 19:15 MIRACULUM S.A.: Informacja w przedmiocie "Porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki" zawiązanego w dniu 30 czerwca 2016 roku (Porozumienie Akcjonariuszy)
19/07/19 22:39 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
16/07/19 13:17 MIRACULUM S.A.: Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T4
15/07/19 09:35 MIRACULUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości