info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.24, godz. 01:32
kontakt
MILKPOL

Komunikaty

17/07/24 11:26 brak uprawnień MILKPOL SA (17/2024) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
12/07/24 15:00 brak uprawnień MILKPOL SA (16/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c czerwiec 2024 roku.
02/07/24 10:03 MILKPOL S.A.: Wykaz akcjonatiuszy posiadających co najmniej 5% głosów
09:30 brak uprawnień MILKPOL SA (15/2024) Powołanie w skład Zarządu Milkpol S.A. członków na nową kadencję
27/06/24 14:15 brak uprawnień MILKPOL SA (14/2024) Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A. z dnia 27 czerwca 2024 roku
14/06/24 13:48 brak uprawnień MILKPOL SA (13/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c maj 2024 roku
01/06/24 11:55 MILKPOL S.A.: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia Milkpol S.A.
11:37 brak uprawnień MILKPOL SA (12/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
31/05/24 21:32 brak uprawnień MILKPOL SA (11/2024) Raport roczny Milkpol SA za 2023 rok
14/05/24 10:50 brak uprawnień MILKPOL SA (10/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c kwiecień 2024 roku
13/05/24 22:26 brak uprawnień MILKPOL SA (9/2024) Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2024 roku.
15/04/24 21:19 brak uprawnień MILKPOL SA (8/2024) Informacja o stosowaniu przez Milkpol S.A. zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/04/24 13:36 brak uprawnień MILKPOL SA (7/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c marzec 2024 roku.
14/03/24 10:30 brak uprawnień MILKPOL SA (6/2024) Raport miesięczny Milkpol S.A. za m-c luty 2024 roku.
28/02/24 10:46 brak uprawnień MILKPOL SA (5/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 i 2024.