info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.21, godz. 14:39
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

22/05/24 18:45 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 14:41 MEX POLSKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 14 maja 2024 r.
14:40 MEX POLSKA S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 14 maja 2024 r.
14/05/24 17:25  brak uprawnień Mex Polska wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
17:19 MEX POLSKA S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.
07:37  brak uprawnień Grupa Mex Polska planuje uruchomienie 5 nowych lokalizacji
13/05/24 19:33  brak uprawnień Mex Polska szacuje, że w I kw. '24 miał 604 tys. zł zysku netto, wzrost o 100,7 proc.
19:17 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2024 roku
23/04/24 15:07 MEX POLSKA S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2024 r.
09/04/24 18:15 MEX POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. na dzień 14 maja 2024 roku wraz z projektami uchwał
08/04/24 15:28  brak uprawnień Wg Mex Polska, rynek polski w sektorze HoReCa ma przed sobą wciąż ogromne perspektywy rozwoju
05/04/24 15:26  brak uprawnień Mex Polska planuje wypłacić 0,27 zł dywidendy na akcję
15:16 MEX POLSKA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023
08:15 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A.
MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A.